Toray tillkännager biobaserad adipinsyra för polyamid 66

Toray Industries, Inc. (Tokyo, Japan), har meddelat att de har utvecklat världens första 100% biobaserade adipinsyra, en råvara för polyamid 66 (Nylon 66), från sockerarter från oätlig biomassa.

Enkel metod förstör farliga "evighetskemikalier", och gör vatten säkert igen.

Genom att använda vanliga reagenser i uppvärmt vatten kan kemister bryta ner PFAS, lämnar endast ofarliga föreningar kvar.

Ny teknik kan hjälpa till att bekämpa klimatkrisen

Forskare har skapat en ny teknik som kan hjälpa till att tackla klimatförändringen och ta itu med den globala energikrisen.

Kan dagens plaster ersättas av svamp?

Cirka 91 % av plasten återvinns inte och vi konsumerar cirka 5 gram mikroplastavfall i vår mat varje vecka ,. Mikroskopiska bitar av plast har upptäckts på de mest avlägsna platserna, från havets djup till arktisk is. En annan plats där plast dyker upp är inuti våra kroppar.

Humble Bee Bio

Det nyzeeländska företaget Humble Bee Bio utvecklar teknologi för att producera en ny typ av bioplast som efterliknar materialet som produceras av en speciell sorts bi, Citronbin eller stinkbin (Hylaeus).

 

Stora Ensos biobaserade lim, NeoLigno®

Trämöbler och innerväggar i ditt hem kanske inte är så säkra som du tror. Det kan se ut som om det är gjort helt i trä men det är inte nödvändigtvis hela bilden. Limmet som håller ihop det hela kan innehålla potentiellt skadliga kemikalier som formaldehyd och isocyanat. 

Ny metod för att skapa hållbara polymerer ur biomassa.

Bland de globala företagen som ansvarar för 55 % av världens plastförpackningsavfall finns både statligt ägda och multinationella företag, inklusive olje-, gas- och kemiföretag. För närvarande är det cirka 8% av de totala fossila oljorna som används för att tillverka polymerer. Det förutspås att denna siffra kan öka till 20 % till 2050.

Ny lag i Frankrike förbjuder plastfolie på frukt och grönt.

Frankrike kommer att förbjuda plastförpackningar för nästan all frukt och grönsaker från januari 2022 för att minska plastavfallet. 

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Ett partnerskap mellan Bio-based Industries Consortium (BIC) och Europeiska unionen kommer att bygga vidare på BBI JU:s framgång för att främja en hållbar och konkurrenskraftig biobaserad industri.

Kan man göra batterier av trä?

Batterier är ett måste i dagen samhälle och behovet blir bara större. Samtidigt är batterier inte speciellt vänliga mot miljön. För att klara framtidens behov av batterikapacitet och samtidigt minska miljöpåverkan krävs det nya material och tillverkningsmetoder.