Deklaration av biobaserat innehåll

Deklaration av biobaserat innehåll

Tre huvudstandarder används för närvarande för att bestämma andelen biobaserat innehåll. Beroende på vilken standard som används kan den biobaserade andelen variera stort. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan de olika standarderna och de olika begreppen för "biobaserad".

Publicerad: 1 Jun, 2021
Läs senare

Nedan följer en kort beskrivning av hur den biobaserade andelen beräknas och deklareras. För referens, se figur 2 och de olika block som hänvisas till i definitionerna av standarderna nedan.

I förenklade termer kan metoderna delas in i två huvudgrupper: de som baseras på andelen biomassa (biomassa-metoden) och de som baserade på andelen biobaserat organiskt kol (kol-metoderna).

Standard EN 16785-1 (biomassa-metoden)
Andelen biomassa (block 2 och 4) i förhållande till produktens totala torrmassa (block 1 till 5). Biomassans andel beräknas utifrån en detaljerad specifikation av alla ingående komponenter i produkten. Det teoretiska värdet som erhålls genom beräkning verifieras genom radiokolanalys av den biobaserade andelen kol (block 2) i förhållande till produktens totala kolinnehåll (block 1, 2 och 3).

Standard ASTM D6866 (metoden baserad på organiskt kol)
Andelen biobaserat organiskt kol (block 2) i förhållande till produktens totala organiska kolinnehåll (block 1 och 2). Andelen biobaserat organiskt kol erhålls genom radiokolanalys. Metoden kräver ingen detaljerad specifikation av alla komponenter.

Standard EN 16640 (metoden baserad på totalt kol)
Andelen biobaserat organiskt kol (block 2) i förhållande till produktens totala kolinnehåll (block 1, 2 och 3). Andelen biobaserat organiskt kol erhålls genom radiokolanalys. Metoden kräver ingen detaljerad specifikation av alla komponenter.

Declaring bio-biobased content
Figur 2. Olika materialkomponenter att beakta vid beräkning av en produkts biobaserade innehåll.

 

Kommunikation till konsument (B2C)
Europeiska standarden EN 16935 specificerar hur en produkts biobaserade innehåll ska kommuniceras till konsumenter. Andelen biobaserat innehåll beräknas och verifieras enligt EN 16785-1 (biomassa-metoden). För produkter där det biobaserade kolinnehållet (enligt EN 16640) är lägre än eller lika med det biobaserade innehållet (enligt EN 16785-1), kan kommunikationen baseras på det biobaserade kolinnehållet.

Deklaration mellan företag (B2B)
Europeiska standarden EN 16848 anger hur en produkts biobaserade innehåll ska deklareras och kommuniceras mellan företag. Förutom information om produkttyp, ursprung, hållbarhet etc. måste den biobaserade andelen rapporteras. Den biobaserade andelen deklareras både enligt EN 16785-1 (biomassa-metoden) och EN 16640 (metoden baserad på totalt kol).

Kan en produkt deklareras som 100% biobaserad?
EN 16935 (B2C) och EN 16848 (B2B) kräver att det biobaserade innehållet kommuniceras som “minsta procentandel”.
Detta innebär att det i praktiken inte är möjligt att deklarera en produkt eller förpackning som 100% biobaserad. Den högsta deklarerade nivån är minst 99% eller >99%.
Ett undantag är om produkten eller förpackningen är en ren, obehandlad naturprodukt som till exempel trä, hampa eller ren pappersmassa, där produkten per definition är 100% biobaserad.