Testfakta Bio-based märkning

Testfakta Bio-based märkning

Testfakta Bio-based ska främja användningen av biobaserade produkter genom att underlätta för konsumenten att göra hållbara val. Därför har vi tagit fram en tydlig och spårbar märkning.

Publicerad: 27 Nov, 2018
Läs senare

Alla certifierade produkter märks med symbolen Testfakta Bio-based där också andelen biobaserat innehåll i produkten anges. Konsumenten kan på så sätt enkelt jämföra olika produkter.

Certifierade produkter är försedda med ett unikt ID-nummer som länkar till resultaten från certifieringen.

Ny märkning från 1 maj 2021

Från och med den 1 maj 2021 märks alla certifierade produkter med en ny symbol. Den nya symbolen innebär också att produkter för den europeiska marknaden certifierats enligt europeiska rekommendationer och riktlinjer (EN 16395:2017).

Av informationen på märkningen framgår vilken beräkningsmetod som använts, företags-ID (sökbart på Testfakta Biobased hemsida för mer information) och andelen biobaserat innehåll i produkten eller förpackningen.

 

Testfakta Bio-based

 

Tidigare märkning

Den tidigare märkningen, som baserades på resultat enligt ASTM D6866, ersätts med den nya märkningen från och med 1 maj 2021. Produkter som certifierats enligt det tidigare kriteriet behåller den gamla märkningen under resterande del av certifieringsperioden.

 

Testfakta Bio-based