Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Testfakta Bio-based. Har du andra frågor som rör certifiering eller märkning, eller om du är intresserad av att certifiera en produkt, är du välkommen att kontakta oss.

Vad är Testfakta Bio-based?
Det finns redan ett antal miljöcertifieringar. Behövs en till?
Hur går certifieringen till?
Vad är en biobaserad produkt?
Är biobaserad lika med vegansk?
Hur mäter man bio-baserat innehåll?
Hur påverkar innehållet av oorganiska material bedömningen?
Är biobaserade produkter bättre än andra produkter?
Vilka krav ställs på certifierade produkter?
Vilka produkter kan certifieras?
Hur finansieras certifiering och märkning?
Får en certifierad produkt innehålla palmolja eller restprodukter från palmoljeindustrin?
Vilka står bakom certifieringen?
Vem granskar att certifieringen håller vad den lovar?
Vem står bakom Testfakta Bio-based?
Vad är syftet med Testfakta Bio-based?
Är Testfakta-biobased en vinstdrivande organisation?