Materialet som förvandlar björkbark till sneakers

Materialet som förvandlar björkbark till sneakers

Reselos vision är att skapa en mer hållbar industri.

Det svenska innovationsföretaget Reselo har utvecklat en polymer från björkbark, ett gummi som kan ersätta både fossilbaserat gummi och syntetiskt gummi i de allra flesta applikationer: Reselo Rubber.

Publicerad: 10 Nov, 2022
Läs senare

Det svenska företaget Reselo har utvecklat en unik process som omvandlar bark från björkar till nytt biomaterial, som de döpt till Reselo Rubber. Detta biobaserade gummi kan ersätta fossilbaserat gummi i konsumentprodukter så som skor, skyddsutrustning och leksaker. 

Reselo utvecklar även andra biomaterial från förnybara källor, men Reselo Rubber är det första biomaterialet som når marknaden. Björkbarken som det skapas från är en vanlig restprodukt i den svenska pappersmassaindustrin.

Företaget ser stora möjligheter för Reselo Rubber, och har genomfört en analys av materialet som pekar mot att det kan ersätta syntetiska polymerer i en mängd olika användningsområden. Det skulle innebära ett steg mot att göra svensk industri mindre fossilberoende.

På företagets hemsida kan du läsa mer om Reselo Rubber.