Varför biobaserat?

Varför biobaserat?

Många produkter tillverkas av material med ursprung i olja och andra fossila råvaror. Testfakta Bio-based är en ny miljöcertifiering av produkter som ska få fler konsumenter att välja biobaserade alternativ. Det bidrar till att begränsa klimatpåverkan och på sikt nå ett fossilfritt samhälle.

Publicerad: 15 Nov, 2018
Läs senare

 

En stor utmaning för dagens samhälle är att minska beroendet av fossila resurser. Fossila resurser används inte bara för transporter och uppvärmning utan även för att framställa en lång rad kemikalier, plaster och andra ingredienser som används i vanliga vardagsprodukter.

Miljömärkning som främjar biobaserat
Många av de varor som idag tillverkas av fossilt baserade material kan ersättas med biobaserade alternativ. Certifiering och märkning av biobaserade produkter är ett sätt att lyfta fram och öka efterfrågan på dessa produkter. Idag saknas en certifiering som på ett tydligt sätt visar för konsumenten att en produkt baseras på förnybara råvaror.

Testfakta Bio-based är en frivillig miljöcertifiering för biobaserade produkter. Certifiering och märkning ska underlätta för konsumenter att välja produkter tillverkade av en hög andel förnybara råvaror. På så vis kan Testfakta Bio-based bidra till att öka efterfrågan på biobaserade produkter och öka andelen förnybara råvaror i befintliga produkter. Märkningen kan också bidra till att fler biobaserade alternativ utvecklas.

Vad menas med biobaserade produkter?
En biobaserad produkt är helt eller delvis tillverkad av biomassa. Som biomassa räknas vegetabiliskt material från naturen – skog, jordbruk eller vatten - men även restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri, inklusive slaktavfall.

Illustration: Pål Roos
Illustration: Pål Roos

Testfakta Bio-based bidrar till hållbar konsumtion
Genom att välja biobaserade produkter minskar vi användandet av fossila resurser och begränsar därigenom påverkan på klimat och miljö. I många fall har själva tillverkningen av biobaserade material också en lägre miljöpåverkan jämfört med att tillverka fossilt baserade material.

Att välja produkter märkta med Testfakta Bio-based är därför ett steg mot ökad hållbarhet, förutsatt att den biobaserade råvaran odlas och produceras på ett hållbart sätt. Certifiering enligt Testfakta Bio-based ställer därför krav på att produktion av biomassa sker på ett hållbart sätt och inte negativt inverkar på livsmedelsförsörjning.

Endast produkter med en hög andel biomassa kan certifieras enligt Testfakta Bio-based. Hur hög andelen biomassa ska vara varierar beroende på produktgrupp. En certifierad produkt kan bestå till 100 procent av förnybart material, men ofta finns det kvar en mindre andel fossil-baserat innehåll där egenskaperna i biobaserade kemikalier inte räcker till.