Certifierade produkter

Vi analyserar och certifierar kontinuerligt nya bio-baserade produkter. Alla certifierade produkter får märkas med symbolen Testfakta Bio-based, där andelen bio-baserat innehåll anges.

Alla certifierade produkter är försedda med ett ID-nummer som länkar till information om produktägaren, certifierade produkter och resultaten från certifieringen.

new label ID

Koden utgörs av en bokstav följt av två siffror och länkar produktägarens sida med information om certifierade produkter. Ange den tresiffriga koden i sökrutan för att söka information om en produktägare eller certifierad produkt. 
Alternativt, skriv in namnet på produktägaren (företaget), som då länkar till all information om produktägaren, inte bara certifierade produkter.

För produkter certifierade före 2021 (gamla märkningen) utgörs koden av bokstaven B följt av en fyrsiffrig kod, som länkar till en specifik, certifierad produkt.

old label ID