Om Testfakta

Om Testfakta

Testfaktas uppgift är, att som oberoende part, visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produktalternativ.

Publicerad: 15 Nov, 2018
Läs senare

Avancerade tester i laboratoriemiljö ger svar på viktiga frågor om kvalitet och prestanda.

Vilken cykelhjälm ger bäst skydd till mitt barns huvud? Vilket tvättmedel är mest effektivt utan att bleka kläderna? Är det färre bekämpningsmedel i ekologiska bananer?

För att få relevanta svar på den här typen av frågor räcker det inte med att titta, klämma och känna på produkterna. Det krävs avancerade mätningar i en kontrollerad laboratoriemiljö.

Alla Testfaktas tester utförs av oberoende test- och forskningslaboratorier, som är experter inom sina respektive produktoch provningsområden.

Vi vägleder konsumenter till produkter och tjänster som uppfyller deras förväntan och behov. Våra tester och undersökningar påverkar tillverkare och återförsäljare att bättre erbjuda det som efterfrågas. Tillsammans driver vi marknaden mot bättre produkter och tjänster.

Om Testfakta

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter. Testfaktas verksamhet består av tre delar:

Testfakta Editorial

Testfakta driver konsumentsidan testfakta.se, som riktar sig till nordiska konsumenter. Här publiceras resultaten från våra tester samt guider och artiklar. Allt innehåll på konsumentsidan är gratis för läsaren.

Nyhetsbyrån Testfakta är Nordens ledande nyhetsbyrå på konsumentområdet. Sedan 2001 har vi försett medier med kvalificerad konsumentjournalistik baserad på laboratorietester av konsumentprodukter.

Testfakta Research

Testfakta testar även produkter på uppdrag av tillverkare och återförsäljare. Uppdragsverksamheten är skild från nyhetsbyrån och konsumentsidan, både organisatoriskt och bolagsmässigt.

Skillnaden mellan uppdragstesterna och vår ordinarie testverksamhet är att produktionskostnaden betalas av uppdragsgivaren och inte som annars av testfakta.se eller Nyhetsbyrån Testfaktas kunder.

Testfakta Bio-based

Testfakta driver också Bio-based, en frivillig certifiering och märkning av biobaserade produkter. För att certifieras ska produkten ha en hög andel förnybara råvaror. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenten att göra hållbara val.

Utgångspunkten för alla tre verksamheter är att som oberoende part visa på relevanta och för konsumenten viktiga skillnader mellan olika produkter.