Testfakta Bio-based märkning

Testfakta Bio-based märkning

Testfakta Bio-based ska främja användningen av biobaserade produkter genom att underlätta för konsumenten att göra hållbara val. Därför har vi tagit fram en tydlig och spårbar märkning.

Publicerad: 27 Nov, 2018
Läs senare

Alla certifierade produkter märks med symbolen Testfakta Bio-based där också andelen biobaserat innehåll i produkten anges. Konsumenten kan på så sätt enkelt jämföra olika produkter.

Certifierade produkter är också försedda med ett unikt ID-nummer som länkar till resultaten från certifieringen.

Märkningen finns i två varianter: Bio-based samt Bio-based from plant.

  • Bio-based används för alla biobaserade produkter.

  • Biobased from plant används endast för biobaserade produkter där den biobaserade delen kommer från växtriket (100 procent vegetabiliska råvaror).

Dra musen över märkningen nedan för förklaring till informationen.