Så fungerar kol-14-analyser

Så fungerar kol-14-analyser

Kol-14-analyser kan avgöra hur stor andel biomassa ett prov innehåller.

Testfakta använder kol-14-analys för att bestämma andelen biomassa i olika typer av produkter. Men hur går det till i laboratoriet?  Vi vände oss till vår samarbetspartner RISE, det enda laboratoriet i Europa ackrediterat för bestämning av andel biogent material med kol-14-analys.

Publicerad: 28 Apr, 2023
Läs senare

Kol-14-analys är mest känd för rollen det spelar i modern arkeologi, där den används för att åldersbestämma fynd. Men på RISE laboratorium i Borås använder forskare kol-14 för att särskilja biomassa (som växter, träd och djur) från fossilt baserade råmaterial (som olja och naturgas). Conny Haraldsson, forskare på RISE, förklarar hur det fungerar:

– Principen bakom kol-14 är viktig att förstå. Solens strålning gör att en liten andel av koldioxiden i atmosfären innehåller kol-14 som tas upp av alla växter och djur. Med åren försvinner kol-14 från materialen eftersom kol – 14 är svagt radioaktivt. Fossilt material innehåller därför inget kol-14. Att mäta hur stor andel av provets kol som utgörs av isotopen C 14, blir i detta fall samma sak som att se förhållandet mellan provets biomassa och fossila innehåll, säger Conny Haraldsson.

Ett exempel där kol-14 analys används är diesel, där man kan mäta andelen som kommer från förnybart material, som till exempel raps. Att tillexempel diesel ska innehålla en viss del förnybart bestäms i lag, den så kallade Reduktionsplikten. Just det är en av de vanligaste tjänsterna RISE utför med sin kol-14-analys.

–  Bränslen är vanligast, då en kommun upphandlar tex färdtjänst föreskriver de ofta att biodrivmedel ska användas. och testar ibland vad det är för sammansättning i bränslet de köper in. Vi analyserar vi också till exempel plastpåsar, där företag som säljer produkter tillverkade av förnybart material vill ha analysresultat som bevisar detta. Även företag som köper in produkter vill ha hjälp med att kontrollera vad till exempel påsarna är gjorda av, säger Conny.

Hur går det då till i labbet när RISE tar fram kol-14-innehållet i ett prov?

– Vi förbränner provet i en elementanalysator och tar hand om koldioxiden. Sedan fryser vi den med flytande kväve och avlägsnar föroreningar, tinar sedan upp provet och matar in det i en spektrometer. Av den får vi ett mätresultat som visar andelen biomassa i provet, berättar Conny.

Testfakta har tagit hjälp av RISE för att analysera andelen biobaserat innehåll i flera tester, bland annat för att analysera tvätt- och sköljmedelsprodukter som marknadsförs som mer hållbara, naturliga och biobaserade.

Här kan du läsa mer om Kol som indikator för biobaserat innehåll.