Framtidens fiskmat växer på träd

Framtidens fiskmat växer på träd

Foto: iStockphoto

Snart kan träprotein ersätta fisk -och sojamjöl som fiskfoder, vilket skulle bidra till minskning av både utfiskning av haven och skövling av regnskog.

Publicerad: 28 Aug, 2023
Läs senare

Fiskfoder från träd? Snart kan det vara verklighet. Ett forskningsprojekt baserat i Örnsköldsvik har startat produktion av fiskfoder från trämassa. Det är Sveriges forskningsinstitut RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet och Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB som tillsammans har utvecklat den nya fiskmaten i projektet FISK.

I nuläget görs fiskfoder av fiskmjöl eller sojaprotein Båda proteinkällorna är kontroversiella. Fiskmjöl kommer från så kallad skräpfisk, det vill säga fisk som inte är matfisk. Problemet är att denna praxis bidrar till att utarma de redan överfiskade haven. Fiskindustrin har tidigare rört sig mot att ersätta fiskmjöl med sojaprotein, men det är inte heller en optimal lösning då soja ofta odlas på skövlad regnskogsmark i Sydamerika.

Den nya träbaserade fiskfodret skapas så här: man odlar proteinrika mikroorganismer på skogsråvaran, som utgörs av rester från bioraffinaderi eller träindustri, som grenar eller toppar. Efter att proteinet filtrerats ut torkas och mals det till fiskfoder.

– Det är en stor investering att bygga den här typen av anläggning, och vi fokuserar just nu på uppskalning. Jag tror att det finns lönsamhet i det här och förhoppningen är att fiskfodret finns kommersiellt på marknaden om några år, säger Björn Alriksson, forsknings- och affärsutvecklare på RISE Sweden.

Läs mer om projektet här och här.