Biobaserad plast från skogens överskott

Biobaserad plast från skogens överskott

Lignin Industries är ett innovativt och snabbt växande företag inom greentech-sektorn.
Lignin Industries är ett innovativt och snabbt växande företag inom greentech-sektorn.

Lignin Industries omvandlar lignin – ett ämne som finns naturligt i trä och som idag förbränns – till ett högkvalitativt och funktionellt biobaserat material som kan ersätta traditionella, fossila plaster.

Publicerad: 27 Jun, 2024
Läs senare

Lignin Industries, grundat i Sverige 2018, har som mål att förändra hur vi ser på skogsprodukter. Lignin är en komplex organisk polymer som finns i växters cellväggar, vilket ger dem styrka och stabilitet.

Traditionellt har lignin betraktats som en avfallsprodukt vid tillverkning av pappersmassa och oftast bränts för att generera energi. Men Lignin Industries ser en annan framtid för denna rika resurs.

Genom avancerade kemiska processer och innovativa tillverkningsmetoder har Lignin Industries utvecklat teknik som kan omvandla lignin till en förnybar termoplast med hög prestanda, som de kallar Renol. 

En av de största fördelarna med Lignin Industries teknologi är dess miljövänlighet. Genom att använda lignin, en förnybar och rikligt förekommande resurs, minskar företaget behovet av fossila bränslen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Dessutom minskar de avfallet från pappersmassaproduktionen, vilket leder till en mer cirkulär och hållbar industri.

Lignin Industries framgång är ett tydligt exempel på hur svenska företag kan leda den globala övergången till en grönare ekonomi. Med deras banbrytande teknologi visar de att det finns enorm potential i att tänka om och utnyttja naturens resurser på nya och innovativa sätt.

Lignin Industries hemsida.