Biobaserade lösningar för lim och färg

Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria. I projektet ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar.

Mycket palmolja i biodieseln

Den biodiesel du häller i tanken innehåller ofta palmolja eller restprodukter från palmoljeindustrin. I slutändan kan det leda till högre koldioxidutsläpp än när du tankar fossilt.