Så gröna är de ”gröna tvättmedlen”

Många tvätt- och sköljmedel marknadsförs som särskilt naturliga och hållbara. Men vissa av dem innehåller mer fossila råvaror än vanliga tvättprodukter, visar Testfaktas analys.

Lim baserat på vanlig bakjäst

I en nyligen publicerad studie av EcoBuild och RISE, har det visat sig att mikroorganismer som finns i vanlig bakjäst kan användas som råvara för trälim.

Biomassa från marina mikroalger

För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. Målet är att biomassan ska användas till energi och i tillverkning av olika material, som exempelvis plast.

Testflygning av svenskt biobränsle 2021

Energimyndigheten har beviljat medel till en förberedande studie för test av flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester. Förstudien ska underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle baserat på skogsrester i Sverige.

Biobaserade lösningar för lim och färg

Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria. I projektet ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar.

Mycket palmolja i biodieseln

Den biodiesel du häller i tanken innehåller ofta palmolja eller restprodukter från palmoljeindustrin. I slutändan kan det leda till högre koldioxidutsläpp än när du tankar fossilt.