Stora Ensos biobaserade lim, NeoLigno®

Stora Ensos biobaserade lim, NeoLigno®

World’s first fully bio-based furniture board

Trämöbler och innerväggar i ditt hem kanske inte är så säkra som du tror. Det kan se ut som om det är gjort helt i trä men det är inte nödvändigtvis hela bilden. Limmet som håller ihop det hela kan innehålla potentiellt skadliga kemikalier som formaldehyd och isocyanat. 

Publicerad: 27 Jan, 2022
Läs senare

Stora Enso hoppas kunna lösa detta med sitt nya, helt biobaserade bindemedel som heter NeoLigno®. Genom att använda lignin, som tidigare var en biprodukt från massaindustrin och vanligtvis användes som bioenergi i energiproduktion, hoppas de att denna underutnyttjade biprodukt kan bli mer användbar.

Läs mer här.