Certifierade produkter

Vi analyserar och certifierar kontinuerligt nya biobaserade produkter. Här listar vi alla produkter som uppfyller kraven och är certifierade med Testfakta Bio-based.

Alla certifierade produkter märks med symbolen Testfakta Bio-based där också andelen biobaserat innehåll i produkten anges. Certifierade produkter är också försedda med ett unikt ID-nummer som länkar till resultaten från certifieringen.

Märkningen finns i två varianter: Bio-based samt Bio-based from plant.

  • Bio-based används för alla biobaserade produkter.
  • Biobased from plant används endast för biobaserade produkter där den biobaserade delen kommer från växtriket (100 procent vegetabiliska råvaror).

 

Petrol Vitrex -38°C

Petrol Vitrex -38 °C är en spolarvätska som produceras av den slovenska kemiföretaget Kimi. Vitrex -38 °C rengör vindrutor och skyddar vindrutan från att frysa, förhindrar frysning av spridarmunstycken, rengör vindrutan och tar bort insekter. Produkten säljs i Slovenien, Kroatien och Serbien.