Ny metod för att skapa hållbara polymerer ur biomassa.

Ny metod för att skapa hållbara polymerer ur biomassa.

Bioenergy
Bioenergy

Bland de globala företagen som ansvarar för 55 % av världens plastförpackningsavfall finns både statligt ägda och multinationella företag, inklusive olje-, gas- och kemiföretag. För närvarande är det cirka 8% av de totala fossila oljorna som används för att tillverka polymerer. Det förutspås att denna siffra kan öka till 20 % till 2050.

Publicerad: 20 Dec, 2021
Läs senare

Vad kan vi göra för att ändra på detta? Lignin är en toppkandidat som bas för nya biopolymerer. Det är inte bara den näst vanligaste biomassapolymeren utan är också en förnybar kolkälla som är lättillgänglig. Med substitution kan lignin korslänkas med olika andra typer av polymerer för användning i en mängd olika materialformer.

 

Läs mer här.