Testflygning av svenskt biobränsle 2021

Testflygning av svenskt biobränsle 2021

Foto: Shutterstock

Energimyndigheten har beviljat medel till en förberedande studie för test av flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester. Förstudien ska underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle baserat på skogsrester i Sverige.

Publicerad: 31 Jan, 2019
Läs senare

Projektets aktörer spänner över hela värdekedjan, från flygbolag till svensk skogsindustri.

RISE medverkar och kommer att bidra till både ingenjörsarbete rörande ombyggnad av den befintliga biodrivmedelspiloten i Piteå samt tekno-ekonomisk analys av konceptet.

- Det ska bli väldigt spännande att arbeta med demonstration och utvärdering av denna förgasningsbaserade teknik, som är en av de som har störst potential att bidra till lokal produktion av bio-flygbränsle i Sverige på kort- och medellång sikt. Vi strävar efter att snabbt skapa förutsättningar för kommersiell produktion genom att minska riskerna för investerare, säger Erik Furusjö, projektledare på RISE.

Läs artikeln i sin helhet här

Läs mer om vad Rise gör inom fossil-fritt här