Kemetyl T-Gul 100% förnybar tändvätska

Kemetyls förnybara tändvätska T-Gul framställs av förnybara råvaror och uppfyller kriterierna för certifiering enligt Testfakta Bio-Based. Tändvätskans kemiska sammansättning visar inga spår av fossilbaserat innehåll, vilket bekräftas i en teknisk analys av det organiska kolet.

Publicerad: 14 Jan, 2022
Läs senare

Tändvätskan har certifierats enligt europeisk standard EN 16935:2017 (EU rekommendation). Märkningen anger ”Bio-Based Product >99%", där >99% är det högsta värdet som enligt standarden får kommuniceras för en bio-baserad produkt.

Testfakta Bio-based analys visar att tändvätskan till 100 procent framställts av förnybara (bio-baserade) råvaror. Resultatet från den tekniska analysen (C-14 metoden) verifierar noll innehåll av fossil råvara.

Kemetyl T-Gul 100% förnybar tändvätska används för grillning med kol eller briketter. Tändvätskan säljs på den nordiska marknaden.

Produktnamn: Kemetyl T-Gul 100% förnybar tändvätska

Tillverkare: Kemetyl AB

Certifikat ID: EN16935-2101

Certifierad: 2022-03-21

Bio-baserat organiskt kol i förhållande till totalt organiskt kol: 100%

Bio-baserad källa: Animaliska restprodukter

 

Certifieringen avser innehållet (tändvätskan), ej förpackningen.

Testfakta Bio-based är ett frivilligt program för att certifiera och märka biobaserade produkter. Som ett led i certifieringen analyseras produktens biobaserade innehåll. Certifierade produkter märks med en konsumentvänlig symbol, där andelen biobaserat material i produkten tydligt deklareras.

Syftet med Testfakta Bio-based är att få fler konsumenter att välja bio-baserade alternativ, vilket bidrar till att begränsa klimatpåverkan och att vi på sikt når ett fossilfritt samhälle.

Testfakta Biobased Europe AB ansvarar för certifiering, utveckling av kriterier för certifiering och kommunikation till marknaden. Testfakta samarbetar med RISE, som på uppdrag av Testfakta Bio-based utvärderar om en produkt uppfyller kriterierna för certifiering. RISE ansvarar också för den tekniska mätningen som verifierar produktens biobaserade innehåll. Baserat på resultatet från RISE granskning och den tekniska mätningen utfärdar Testfakta certifikatet Testfakta Bio-based.