Kan man göra batterier av trä?

Kan man göra batterier av trä?

Hard carbon - anode material
Hard carbon - anode material for lithium-ion batteries. Photo: courtesy of Stora Enso

Batterier är ett måste i dagen samhälle och behovet blir bara större. Samtidigt är batterier inte speciellt vänliga mot miljön. För att klara framtidens behov av batterikapacitet och samtidigt minska miljöpåverkan krävs det nya material och tillverkningsmetoder.

Publicerad: 24 Nov, 2021
Läs senare

Stora Enso har tagit fram en ny process för att ersätta det fossilbaserade kolet i dagens litium-jon batterier. De använder lignin från träråvara för att tillverka ett förnybart kol. Lignin är en samling aromatiska föreningar i trä som ger träet dess styrka och motståndskraft mot kemisk påverkan. Lignin är den del av träet som man vill bli av med för att få en ren cellulosa att föra pappersmassa av. Det är alltså en restprodukt från pappersmassaindustrin. Lignin-föreningarna har dock en hög halt kol i sin kemiska struktur varför det är tacksamt att omvandla det till den grafit (en form av kol) som används i dagen batterier.

Läsa mer om hur Stora Enso gör detta här.