Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Vision - The circular bio-society in 2050
Vision - The circular bio-society in 2050, Copyright © Biconsortium

Ett partnerskap mellan Bio-based Industries Consortium (BIC) och Europeiska unionen kommer att bygga vidare på BBI JU:s framgång för att främja en hållbar och konkurrenskraftig biobaserad industri.

Publicerad: 26 Nov, 2021
Läs senare

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) är ett 2 miljarder € partnerskap mellan Europeiska unionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) som finansierar projekt som främjar konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa.

CBE JU verkar enligt reglerna för Horizon Europe, EU:s forsknings- och innovationsprogram, för perioden 2021-2031. Partnerskapet bygger på framgången av sin föregångare Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) samtidigt som man tar itu med de nuvarande utmaningarna som branschen står inför. CBE JU är den juridiska och universella efterträdaren till BBI JU med avseende på alla kontrakt, bidragsavtal och skulder.

Läs mer här.