Biobaserade lösningar för lim och färg

Biobaserade lösningar för lim och färg

Foto: Frazer Waller

Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria. I projektet ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar.

Publicerad: 30 Jan, 2019
Läs senare

– Det är en utmaning att utveckla kostnadseffektiva biobaserade lim- och färgkomponenter, som fungerar i befintliga produktionssystem, säger Kristina Wickholm på RISE Processum, projektledare för Lim och färg. Vårt mål i projektet är att ta fram realiserbara lösningar för fossilfria färger och limmer baserat på skogsråvara. Det här projektet känns speciellt spännande eftersom vi förutom forsknings- och industripartners också har projektdeltagare relaterade till byggande och lokalägande.

En intressent i projektet är Göteborgs Stad, som vill bygga en helt fossilfri förskola, Hoppet, som ska vara klar 2021.

 – Vi ser ett stort behov i byggbranschen att få fram färger och limmer som är biobaserade och samtidigt har samma kvalitet som dagens produkter, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren, projektledare miljö för Hoppet och deltagare i ”Lim och färg”.

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad skall till 2021 bygga västvärldens första fossilfria förskola och då behöver alla byggprodukter och processer ställas om till fossilfritt och ha en minimerad klimatpåverkan.

Läs artikeln i sin helhet här

Läs mer om vad Rise gör inom bioekonomi här