Ny certifiering och symbol för biobaserade produkter
För produkter som till största del består av råmaterial från växtriket
Främjar utvecklingen av fossilfria produkter och förpackningar
Andelen biobaserade råvaror mäts och kontrolleras genom teknisk analys av innehållet i produkten eller förpackningen
Guidar köparen till mer hållbara alternativ
Produkter som klarar kraven för certifiering får märkas med symbolen Testfakta Bio-based

Nyheter

Stora Ensos biobaserade lim, NeoLigno®

Trämöbler och innerväggar i ditt hem kanske inte är så säkra som du tror. Det kan se ut som om det är gjort helt i trä men det är inte nödvändigtvis hela bilden. Limmet som håller ihop det hela kan innehålla potentiellt skadliga kemikalier som formaldehyd och isocyanat. 

Ny metod för att skapa hållbara polymerer ur biomassa.

Bland de globala företagen som ansvarar för 55 % av världens plastförpackningsavfall finns både statligt ägda och multinationella företag, inklusive olje-, gas- och kemiföretag. För närvarande är det cirka 8% av de totala fossila oljorna som används för att tillverka polymerer. Det förutspås att denna siffra kan öka till 20 % till 2050.

Ny lag i Frankrike förbjuder plastfolie på frukt och grönt.

Frankrike kommer att förbjuda plastförpackningar för nästan all frukt och grönsaker från januari 2022 för att minska plastavfallet.