Ny certifiering och symbol för biobaserade produkter
För produkter som till största del består av råmaterial från växtriket
Främjar utvecklingen av fossilfria produkter och förpackningar
Andelen biobaserade råvaror mäts och kontrolleras genom teknisk analys av innehållet i produkten eller förpackningen
Guidar köparen till mer hållbara alternativ
Produkter som klarar kraven för certifiering får märkas med symbolen Testfakta Bio-based

Nyheter

Palmfri palmolja kan lindra miljöförstöring

Palmolja finns i nästan allt, och efterfrågan ödelägger regnskog. Det amerikanska företaget C16 Biosciences har utvecklat en mikrobiell olja för att ersätta palmolja.

Svenska OrganoClick imiterar naturens kemi

Engångsprodukter som servetter och munskydd innehåller idag bindemedel skapat av plast. Dessa bindemedel riskerar att spridas i naturen och där skapa problem för både enskilda djur och hela biotoper. Det svenska företaget OrganoClick arbetar för att ersätta plasten i bindemedel med biobaserade alternativ, som utvecklats från restprodukter från mat.

Framtidens fiskmat växer på träd

Snart kan träprotein ersätta fisk -och sojamjöl som fiskfoder, vilket skulle bidra till minskning av både utfiskning av haven och skövling av regnskog.