Ny certifiering och symbol för biobaserade produkter
För produkter som till största del består av råmaterial från växtriket
Främjar utvecklingen av fossilfria produkter och förpackningar
Andelen biobaserade råvaror mäts och kontrolleras genom teknisk analys av innehållet i produkten eller förpackningen
Guidar köparen till mer hållbara alternativ
Produkter som klarar kraven för certifiering får märkas med symbolen Testfakta Bio-based

Nyheter

Kan dagens plaster ersättas av svamp?

Cirka 91 % av plasten återvinns inte och vi konsumerar cirka 5 gram mikroplastavfall i vår mat varje vecka ,. Mikroskopiska bitar av plast har upptäckts på de mest avlägsna platserna, från havets djup till arktisk is. En annan plats där plast dyker upp är inuti våra kroppar.

Humble Bee Bio

Det nyzeeländska företaget Humble Bee Bio utvecklar teknologi för att producera en ny typ av bioplast som efterliknar materialet som produceras av en speciell sorts bi, Citronbin eller stinkbin (Hylaeus).

 

Stora Ensos biobaserade lim, NeoLigno®

Trämöbler och innerväggar i ditt hem kanske inte är så säkra som du tror. Det kan se ut som om det är gjort helt i trä men det är inte nödvändigtvis hela bilden. Limmet som håller ihop det hela kan innehålla potentiellt skadliga kemikalier som formaldehyd och isocyanat.